اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال نامه شماره 74003-25؍4؍1396 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ابطال ماده 32 آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391
ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران مورخ 14؍4؍1395 از تاریخ تصویب
ابطال نامه شماره 44907؍91؍231-20؍12؍1391 رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از جهت تاریخ اعلام شده
ابطال شرط مندرج در بنـد 6 شرایط اختصـاصی آگهی استخـدام سـال 1393 استانداری گیلان
وحدت رویه
ابطال نامه شماره 2720؍28؍9073-30؍1؍1396 معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج
ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8؍3؍1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین
ابطال ماده 21 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری نکا مصوب شورای اسلامی شهر نکا، تبصره 4 ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری بومهن مصوب شورای اسلامی شهر بومهن، ماده 7 تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری شهریار مصوب شورای اسلامی شهر شهریار، بند 11-2 تعرفه عوارض سال 1396 و بند 11-2 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری چالوس مصوب شورای اسلامی شهر چالوس، بند 2-12 تعرفه عوارض سال 1396 و بند 2-2 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری صدرا مصوب شورای اسلامی شهر صدرا، بند 11-2 الف تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری بیرجند مصوب شورای اسلامی شهر بیرجنـد، بنـد 12-2 تعرفه عـوارض سال 1397 شهرداری قـائن مصوب شـورای اسلامی شهر قائن و تبصره 3 بند 3-4-2-5 طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ
1 - 10 of 10405

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.