آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 8512/98/370 مورخ 18/2/98  
 ابطال ابلاغیه شماره 4553 مورخ 5؍12؍1396 معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی 
ابطال اطلاق قید «درآمدها، هزینه ها، دارایی، بدهی و سرمایه" از تعریف اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 1 و ابطال اطلاق قید "صورتحساب سود و زیان و ترازنامه" در بندهای 5 و 6 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
ابطال بند دوم از قسمت الف بخشنامه شماره 9482؍222؍98 مورخ 27؍11؍1398 مدیرکل منابع انسانی و امور اداری شرکت توانیر
ابطال مفاد نامه شماره 176738 مورخ 12/9/1397 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال فرازی از بند اول و کل بند دوم بخشنامه 10843/98/1000 مورخ 2/9/98 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر
ابطال نامه شماره 100087 مورخ 3/6/1398 و نامه شماره 140834 مورخ 1/8/1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابطال نامه شماره 145799/20/982 مورخ 10/9/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
ابطال بند 2-14 بخشنامه شماره 13196/97/1000 مورخ 30/11/1397 سازمان تامین اجتماعی
ابطال دستورالعمل شماره 24202/97/194 مورخ 9/10/1397 مدیر کل درمان استان تهران سازمان تامین اجتماعی درخصوص عدم محاسبه دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه مشاغل سخت و زیان آور
ابطال تبصره 2 بند 3-2 مصوبه 31/1/1388 شورایعالی معماری و شهرسازی
1 - 10 of 2642